Контакт

Основни подаци о Удружењу:

Назив удружења: Удружењу грађана „МОСТ матице и дијаспоре” 
ПИБ: 112224093
МБ: 28310935
Текући рачун: 205-0000000357500-20 Komercijalna banka ad Beograd

Председник Удружења и законски заступник:
Иван Илић

Електронска пошта:
mostmaticeidijaspore@gmail.com

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

Помозите раду удружења

Помозите раду Удружења путем донације уплатом на жиро рачун:
205-357500-20