Удружење грађана „МОСТ матице и дијаспоре”

Пројекат „Клик нас спаја“

Удружење грађана „МОСТ матице и дијаспоре“ покренуло је пројекат под називом „Клик нас спаја“с циљем да изради адресар удружења и медија српског народа у дијаспори и региону, са жељом да га учини доступним широј јавности на интернет презентацији Удржења.

У протеклом периоду сусрели смо се са низ проблема, један од тих проблема јесте и немогућност проналажења информација о удружењима, организацијама и медијима српског народа у дијаспори и региону. Постојећи адресари нису ажурирани и потпуни, што отежава успостављање комуникације и информисање о њиховом раду и активностима које спроводе.

Позивамо удружења и организације српског народа у дијаспори и региону, као и медије који прате живот и рад српског народа да подрже иницијативу, јер на тај начин ћемо омогућити лакше повезивање удружења и организација у региону.

Податке које желимо да прикупимо и учинимо доступним су:

  1. Назив удружења, организације, медија
  2. Држава у којој је удружење, организација, медији основано
  3. Адреса интернет презентације (web domain)
  4. Адреса електронске поште (email)
  5. Адресе друштевених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube …)

Податке послати на: mostmaticeidijaspore@gmail.com
Тема (subject): подаци за адресар

ПОДЕЛИТЕ САДРЖАЈ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on email